top of page

alain lotterie

Senior coach

Alain is zich, als oprichter en directeur van een KMO gedurende 20 jaar, bewust geworden van het belang van de menselijke en organisatiefactoren in een onderneming. Hij stelt zich daarom als doel de kern van problemen aan te pakken door te helpen zoeken naar gedrags- en organisatie strategieën die de gewenste doelstellingen ondersteunen. Hij gebruikt menselijke en structurele hefbomen voor het vergroten van de coherentie in acties en het versterken van de groepscohesie. Als u uw mensen wilt mobiliseren en responsabiliseren in een duurzaam, dynamisch kader, kan Alain u daarbij helpen. Hij zoekt samen met zijn opdrachtgever en alle betrokkenen naar passende oplossingen waar ze achterstaan en die ze graag implementeren. Dit combineert hij met plezier en participatief leiderschap, wat maakt dat Alain erin slaagt om ook zeer moeilijke veranderingen tot een goed einde te brengen. Hij is een meer dan eens gecertificeerd coach.

bottom of page