top of page

Consulting

Met consulting richten wij ons op strategie-ontwikkeling, organisatie-ontwikkeling en change management of verandermanagement

Strategie-ontwikkeling

We ontwikkelen tijdens strategische workshops samen een strategisch plan voor uw onderneming of organisatie waarin we de missievisie, strategische doelen en operationele doelstellingen bepalen. Het resultaat is een heldere, gedeelde ambitie waar iedereen achter staat. 'Waar staan we nu? Waar willen we naar toe? Hoe doen we dit?', zijn de kernvragen die we beantwoorden.

Organisatie-ontwikkeling

Een strategie op zich is niet voldoende om uw doelen te realiseren. Onder de noemer organisatie-ontwikkeling helpen wij u met het creëren van een passende organisatiestructuur -en cultuur. We helpen u niet alleen met het uitdenken hiervan, maar ook met de implementatie. 

Change management

Uw organisatie kan enkel veranderen als uw mensen kunnen en willen veranderen. Wij helpen u met het bepalen van belangrijke veranderingen in uw organisatie alsook hoe die gecommuniceerd en gerealiseerd kunnen worden. Zo zorgen we er samen voor dat alle neuzen in dezelfde richting staan.

Concrete diensten
  • Strategische workshops rond missie, visie en strategie

  • Co-creatie van uw (nieuwe) organisatiestructuur

  • Optimalisatie van rolbeschrijvingen

  • Veranderingsprocessen voor leidinggevenden

  • Optimalisatie van interne communicatie

  • Enzovoort

bottom of page