top of page

Open feedbackcultuur

We ondersteunen teams en leidinggevenden in het open communiceren en in het elkaar geven van constructieve, talentgerichte feedback. Wij helpen uw performance management en evaluatiesystemen ombuigen naar een nieuwe manier van verbindend samenwerken. 

Wat

We helpen teams en leidinggevenden om elkaar transparante, open en constructieve feedback te geven in alle richtingen. Hiermee helpen we teams groeien naar een nieuwe manier van verbindend samenwerken. We zorgen voor heldere doelstellingen, resultaatsgebieden, talent –en competentieprofielen en evaluatiecriteria. We ondersteunen niet alleen de ontwikkeling van dit systeem maar ook de invoering ervan in de vorm van trainingen en change management plannen.

Hoe

We gaan samen met leidinggevenden en teams op zoek naar hoe zij de open feedbackcultuur zien en willen vormgeven. We gaan hierbij uit van maatwerk en streven zo veel mogelijk naar een luchtige, speelse en sprankelende cultuur. Geen logge, zware administratieve procedures maar een goede balans tussen formele en informele gesprekken die open en to the point zijn.

Resultaat

Iedereen ontvangt en geeft waardering en open, constructieve feedback. Hiermee stimuleren we een meer wendbare en daadkrachtige organisatie waarin mensen gemotiveerd zijn en transparante feedback krijgen op hun functioneren en presteren.

Een organisatie waarin mensen elkaar stimuleren om te kunnen excelleren.

Concrete diensten
  • Het vervangen van oude beoordelingssystemen door nieuwe manieren van verbindend samenwerken

  • Ontwikkelen van continue feedbackloops

  • Ondersteunen van leidinggevenden en teams in het geven van ontwikkelingsgerichte feedback

  • Leren omgaan met feedback

  • 360° feedbackgesprekken

  • Online 360° bevragingen

  • Advies voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke ontwikkelingsplannen

  • Organisatie-advies voor het verder ontwikkelen van een open feedbackcultuur

bottom of page