top of page

Coaching

Met behulp van onze coaches ontwikkelen wij de competenties en vaardigheden van uw individuele medewerkers en teams.

Ontwikkelingsgerichte
coaching

Bij ontwikkelingsgerichte coaching ligt de nadruk op groeimogelijkheden die passen bij het potentieel en de ambities van de coachee enerzijds en de noden van de organisatie anderzijds. We helpen de coachee m.a.w. om zijn/haar maximale potentieel te realiseren en verzekeren tegelijkertijd een optimale fit met de behoeften van de organisatie.

Remediërende
coaching

Remediërende coaching focust op het verbeteren van bepaalde vaardigheden en competenties binnen de huidige functie. De coachee leert in snel tempo zijn belemmeringen kennen en hoe hij daar anders mee om kan gaan. Zo vergroot hij niet alleen zijn zelfinzicht en effectiviteit, maar ook zijn welbevinden.

Talentgedreven
coaching

De een heeft een talent voor analytische dingen, terwijl de ander uitblinkt in het aansturen van mensen. Mensen die hun talenten kunnen inzetten zijn doorgaans meer gedreven en ook meer tevreden met hun werk. Zeker nu we veel langer moeten werken, is het van groot belang mensen met hun talenten te laten werken en hen de kans te geven deze verder te ontwikkelen

Concrete diensten
  • Ontwikkelingsgerichte coaching

  • Remediërende coaching

  • Talentgedreven coaching

  • Individuele -en groepscoaching

  • Persoonlijke ontwikkelingsplannen

  • Coaching van teams

  • Coach-the-coach

  • Modereren van intervisiegroepen en supervisiegroepen

  • Verzorgen van feedbackgesprekken (360° feedback)

  • Enzovoort

bottom of page