top of page
Wat we al betekenden
VLAAMs 
AGENTSCHAP

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid zwaar bezuinigd op haar organisaties. Velen moesten 10% besparen in zes jaar tijd. Dit agentschap moest echter 20% bezuinigen. Dat kan alleen als je je organisatie werkelijk durft herdenken. Er werd gekozen voor een nieuwe leiderschapsstructuur- en cultuur: zelfsturende teams, leidinggeven op afstand én plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Wij verzorgden 4 supervisiesessies van een hele dag waarin de leidinggevenden leerden werken met het ABC-model van Deci & Ryan (Autonomie, Betrokkenheid en Competentie) en met een open feedbackcultuur. De leidinggevenden behandelden samen cases en leerden nieuwe modellen kennen en toepassen waardoor de leiderschapscultuur naar meer faciliterend en responsabiliserend is gegroeid. Niet alleen zijzelf maar ook hun medewerkers zijn opgetogen over de nieuwe ontwikkelingen.

We verzorgden vele jaren een meerdaagse opleiding in leiderschaps- en coachingsvaardigheden aan lager, midden en hoger management met als doelstelling de leidinggevenden te doordringen van het belang van people management en coaching, en de afbouw van hun rol als expert. 

Resultaat: de leidinggevenden sturen en ondersteunen hun medewerkers optimaler dan voordien. Ze coachen hun medewerkers in het verder ontwikkelen van hun competenties en vaardigheden. Medewerkers getuigen dat hun leidinggevenden veel meer hun rol opnemen.

AUTOMOBIEL
sector
STADSBESTUUR

De teamcoaching van het management team van een stad leidde tot volgend resultaat: 

 • Een bepaalde manier van leidinggeven werd geduid en bood mogelijkheden voor elk lid van het managementteam

 • Meer sturend en gestroomlijnd leiderschap werd geïmplementeerd daar waar het vroeger veeleer eilandjes waren met elk hun eigen insteek

 • Engagementen werden uitgesproken naar meer openheid en eerlijkheid in het team

 • Het vertrouwen in de secretaris werd uitdrukkelijk uitgesproken

 • Energie en enthousiasme o.w.v. eerlijke feedback tegenover elkaar, met een sterker team tot gevolg

De coaching sessies met een directeur van een Vlaams agentschap leidden tot de volgende resultaten voor de coachee:

 • Meer inzicht in zijn rol als leidinggevende

 • Grondig begrip en meer toepassingsmogelijkheden van een gevarieerde leiderschapsstijl

 • Meer inzicht in zijn eigen drijfveren: strategisch vs. operationeel management

 • Meer inzicht in het belang van zijn communicatiestijl

 • Neemt meer tijd voor persoonlijke gesprekken met medewerkers en let daarbij op zijn ‘aanwezigheid’ en zijn communicatiestijl

 • Beter begrip van de wensen en behoeften van zijn medewerkers, en daarop kunnen inspelen

VLaams
Agentschap
BAGGERBEDRIJF

Als sinds jaar en dag rekruteert deze baggermaatschappij jonge, ambitieuze en zeer capabele mensen. Maar al snel ontdekte men dat er bij leidinggeven aan anderen (zonder per se een hiërarchische relatie) meer komt kijken dan alleen technische kennis. Het is immers de kwaliteit van de samenwerking die bepaalt wat je bereikt in termen van output. Hiervoor ontwikkelden zij twee uitgebreide skillsprogramma’s waarin Key-consult 4 dagen people management als vast onderdeel verzorgt. In week 1 ontdekken de trainees wat de rol van leidinggeven inhoudt, hoe ze optimaal met anderen kunnen communiceren en hoe ze anderen kunnen sturen en ondersteunen. Tijdens week 2 leren ze hun persoonlijke overtuigingskracht vergroten en conflicten constructief oplossen. De trainees getuigen dat ze meer nadenken bij wat en hoe ze zaken zeggen, zowel face-to-face als in mails. Ze krijgen meer samenwerking door naar de ander te luisteren en rekening te houden met de gegeven input. Ze gaan respectvol om met andere culturen en zoeken systematisch naar win-win oplossingen.

bottom of page